Projecten

Kinderen uit Amsterdam fotograferen na een voorbereidende les zelfstandig hun omgeving en schrijven er in een dagboekje over. In de les erna kiezen ze vijf foto’s uit, die op de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam worden gezet. Zie www.stadsarchief.nl/amsterdam - klik BEELDBANK aan en vul de zoekterm in: ‘Wij maken geschiedenis’. De serie laat zien hoe kinderen hun stad beleven en hoe het is om in deze tijd op te groeien. Vanaf 2011 deden al bijna honderd groepen leerlingen uit alle stadsdelen hieraan mee. Iedere vrijdag stonden een jaar lang in het Parool op één pagina drie foto's met teksten van kinderen uit dit project. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis koos hieruit drieendertig foto's uit, die langdurig op de Kinderafdeling te zien zijn.